อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และปิดทององค์สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ประจำปี พศ.2566

    2023-01-12 14:48:49
    วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวสนับสนุนการจัดงาน ในพิธีเปิดงานโครงการจัดงานห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และปิดทององค์สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ประจำปี พศ.2566 พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา // ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระกล่าวรายงาน งานประเพณีห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และปิดทององค์สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ได้จัดขึ้นครั้งแรกเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา คราวครั้งที่องค์สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ได้ปฏิสังขรณ์วัดพะโคะแล้วเสร็จ จึงจัดให้มีการจัดงานสมโภชน์ขึ้น วัดพะโคะได้จัดงานประเพณีดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่นั้นมา วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ร่วมจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา