อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายเกลอสงขลา จังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น"

    2023-01-13 21:27:18
    วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องการะเกดแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น" พร้อมด้วยวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายเกลอสงขลา จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบและปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของคนพิการและครอบครัว และเกิดประโยชน์กับคนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพบ้านให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นภายหลังจากการปรับ(โดยเน้นความพิการด้านการเคลื่อนไหวและมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง) เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแก่ชุมชน #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา