อบจ.สงขลา เตรียมส่งเครื่องจักร ทำการซ่อมแซมถนน ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ม.6 ต.แค อ.จะนะ

    2023-01-16 08:49:04
    อบจ.สงขลา เตรียมส่งเครื่องจักร ทำการซ่อมแซมถนน ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ให้กลับมาใช้การได้เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านม.6 ต.แค อ.จะนะ ในการเดินทางและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร 14 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ ม.6 ต.เเค อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสำรวจเส้นทางธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากถูกกระแสน้ำซึ่งไหลหลากจากที่สูงกัดเซาะผิวถนนซึ่งเป็นดินลูกรัง จนเกิดความเสียหาย เป็นทางยาว ส่งผลให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางเข้า-ออก ในการประกอบอาชีพทำสวนไม่สามารถใช้เส้นทางได้ อบจ.สงขลา ได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตภารกิจของ อบจ.สงขลา ในเบื้องต้น จึงเตรียมส่งเครื่องจักรที่ประจำอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสลับหมุนเวียนซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางในการสัญจร และลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมอย่างถาวรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อจบ.สงขลา