วันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

    2023-01-16 14:02:41
    วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่คณะครู พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี นายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน // กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ 2.เพื่อส่งเสริมวิชาชีพครู และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชน 3.เพื่อธำรงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ภาพ // ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา