งานแถลงข่าว วิ่งเทรลข้ามทุ่ง ครั้งที่ 1 ท่าข้ามเทรล "ตะลุยทุ่งนา ฝ่าเนินเขา วิ่งนี้เพื่อน้อง เพื่อผู้ด้อยโอกาส และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

    2023-01-16 15:20:06
    วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว “วิ่งเทรลข้ามทุ่ง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ท่าข้ามเทรล Thakham Trail "ตะลุยทุ่งนา ฝ่าเนินเขา วิ่งนี้เพื่อน้อง เพื่อผู้ด้อยโอกาศและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมี นายสมบัติ พัฒนายิ่งเจริญ ปลัด อบต.ท่าข้าม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน // นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม กล่าวต้อนรับ // และผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งเทรลข้ามทุ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย 3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของพื้นที่ตำบลท่าข้าม และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในตำบลท่าข้าม และในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก "วิ่งเทรลข้ามทุ่ง" ท่าข้ามเทรล เป็นกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลแนวผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail running) ผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งผ่านบรรยากาศทุ่งนา ภูเขา และเส้นทางชุมชน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความท้าทาย ไม่ยากจนเกินไป ณ ห้องประชุมบ้านท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา