อบจ.สงขลา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย

    2023-01-17 13:05:36
    วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ และ รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวรายงาน เป็นที่ทราบกันดีว่า วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันสำคัญ เนื่องด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา