อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ซ่อมถนน สายบ้านคลองแห - บ้านคลองเตย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่

    2023-01-17 14:09:54
    วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ซ่อมถนน สายบ้านคลองแห - บ้านคลองเตย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รถ - ใช้ถนนได้อย่างสะดวก ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุมากขึ้น ภาพ / ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา