อบจ.สงขลา นำรถขุดลงพื้นที่ ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเขากลอย - ทุ่งรี ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่

    2023-01-17 14:10:49
    วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำรถขุดลงพื้นที่ ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเขากลอย - ทุ่งรี ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดทางระบายน้ำ เนื่องจากมีวัชพืช และดินสไลด์ทับถมจนปิดทางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำใสช่วงที่มีฝนตก ภาพ / ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา