กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    2023-01-19 08:40:10
    วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ฯ โดยมีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร // เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) จำนวน 10 ล้านตัว ปลูกต้นไม้ (โกงกาง) จำนวน 500-1,000 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา