กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่2 (วันที่ 2)

    2023-01-19 08:44:32
    วันที่ 17 มกราคม 2566 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 2 และวันนี้เป็นกิจกรรมวันที่ 2 ของการฝึกอบรบกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน โดยมีวิทยกรจากโรงพาบาลหาดใหญ่มาบรรยายให้รู้และฝึกการปฏิบัติทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจ และสามาถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน