อบต.ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สงขลา ขุดวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 6

    2023-01-20 12:41:17