ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สงขลา

    2023-01-20 12:45:58
    โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 8 การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.4-ม.6 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.เฉลียว เมฆบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ผอ.มัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์