ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566

    2023-01-20 16:35:02
    วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเดา และพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา