อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2566

    2023-01-24 08:45:22
    อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2566 หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องประชาชนเชื้อสายจีน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาจารีตประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคีและความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 2. เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนและระดับท้องถิ่น ภายในจังหวัดสงขลา 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญ กิจกรรมที่ชาวจีนนิยมทำในวันตรุษจีน อาทิ กราบไหว้บูชาบรรพบุรุษ กราบไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเสริมสิริมงคล เฉลิมฉลองปีใหม่ตกแต่งบ้านด้วยสิ่งมงคล จุดประทัดเฉลิมฉลอง และเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยว และสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ ที่สืบสานและต่อยอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่เมืองหาดใหญ่ตลอดมา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา