พิธีเปิดการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

    2023-01-24 08:57:31
    วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเเรมลากูน่าเเกรนด์ แอนด์สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงเเรมลากูน่าเเกรนด์ แอนด์สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา