โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 รุ่นที่ 7 (กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามศึกษา)

    2023-01-24 09:00:27
    วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 รุ่นที่ 7 (กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามศึกษา) โดยมี นายนัสรูดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 รุ่นที่ 7 (กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามศึกษา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามศึกษา ทั้งสิ้น 390 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม การอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและป้องกันปัญหาด้านต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา