นายกไพเจน เปิดกิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 เน้นสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

    2023-01-24 09:03:41
    22 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " กิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด " รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา โดยมี นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 3 อำเภอเมืองสงขลา , รก.ผอ.กองสาธารณสุข และข้าราชการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เป็นนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยของยาเสพติดได้ โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และ ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเมืองสงขลา ร่วมบรรยายให้ความรู้ ภาพ : กัมพล เขียวแสงนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา