พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนบ้านด่านนอก ประจำปี 2566 (Amazing Chinese New year 2023 Dannok China Town festival)

    2023-01-24 09:06:01
    วันที่ 23 มกราคม 2566 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนบ้านด่านนอก ประจำปี 2566 (Amazing Chinese New year 2023 Dannok China Town festival) พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ นายอำเภอสะเดา กล่าวรายงาน งานเทศกาลตรุษจีนบ้านด่านนอก ประจำปี 2566 (Amazing Chinese New year 2023 Dannok China Town festival) จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก บริษัท เจแอลที กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอสะเดา เทศบาลตำบลสำนักขาม และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวที่ด่านนอกอีกในครั้งต่อไป ณ ถนนกาญจนวนิชย์ บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข #เทศกาลตรุษจีน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา