อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เฟื่องฟ้านานาชาติ เตรียมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านศรัทธา

    2023-01-26 14:02:04
    อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เฟื่องฟ้านานาชาติ เตรียมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านศรัทธา หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับความงดงามของธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน 26 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ , นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านศรัทธา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้เฟื่องฟ้านานาชาติ ซึ่งได้ศึกษา และออกแบบ โดยมีแนวคิดในการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา