อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนและฟื้นฟูหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ ทบทวนทักษะการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

    2023-01-30 08:28:13
    วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนและฟื้นฟูหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำขึ้น เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ ทบทวนทักษะการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา รองรับทั้งในภาวะปกติและเหตุสาธารณภัยส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ไม่ถูกต้องลดลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน โดยกลุ่มเป้าหมายต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำพื้นฐาน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา