การประชุมเตรียมดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬา ประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    2023-01-30 08:42:21
    วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโคกแก้ว อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา // และห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เเละนายวรพงศ์ ปราบ สจ.เขต1 เเละนายศิริชัย หนิมา สจ.เขต2 ในพื้นที่อำเภอเทพา เป็นประธานในการประชุมเตรียมดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566​​ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในพื้นที่อำเภอจะนะ จัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาอบต.จะโหนง มีประเภทกีฬาและนันทนาการ 5 ประเภท ดังนี้ - กีฬาฟุตบอลเยาวชนไม่จำกัดอายุ (ส่งไม่เกิน 18 คน) - กีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชนไม่จำกัดอายุ (ทีมละ 12 คน) - กีฬาเซปักตระกร้อชายทั่วไป - กีฬาเปตอง ทีมผสมชาย/หญิง (4คน) - ชักเย่อ ทีมหญิง (ทีมละ 10 คน) และพื้นที่อำเภอเทพา จัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลเทพา มีประเภทกีฬาและนันทนาการ 5 ประเภท ดังนี้ - กีฬาฟุตบอลเยาวชนไม่จำกัดอายุ (ส่งไม่เกิน 20 คน) - กีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชนไม่จำกัดอายุ (ทีมละ 15 คน) - กีฬาเซปักตระกร้อชายทั่วไป (ทีมคู่) - กีฬาเปตอง ทีมผสมชาย/หญิง (3 คน) - ชักเย่อ ทีมหญิง (ทีมละ 10 คน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา