กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด

    2023-01-30 08:51:08
    วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงเเรมลากูน่าเเกรนด์ แอนด์สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ โรงเเรมลากูน่าเเกรนด์ แอนด์สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด และสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น // เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา