รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

    2023-01-30 08:54:04
    วันที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงาน นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน สำหรับการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลัง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมจัดขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า “ผู้นำและแบบอย่างของมุสลิม” เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกระตือรือร้นและเกิดการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลาม จากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนต่างศาสนิกและระหว่างส่วนราชการ เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีพิธีการทางศาสนา การแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม ได้แก่ การแข่งขันอาซาน (ชาย) อายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขันท่องจำซูเราะห์ (ชายและหญิง) อายุไม่เกิน 13 ปี การแสดงบนเวที การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การแสดงอนาชีด การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง