รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

    2023-01-30 08:56:00
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 พิธีเปิดโดย นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ภายในงานจะเป็นการแสดงของชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , บูธนิทรรศการ , การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ แว่นตา และ ผ้าอ้อมให้กับตัวแทนผู้สูงอายุ ต.ทุ่งตำเสา ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอบคุณ ภาพประกอบข่าว /โดยช่างภาพสื่อมวลชน ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา