อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566

    2023-01-30 11:51:14
    วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรชัย พานิชกรณ์ และนางสาวเวทิดา การันสันติ สมาชิกสภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร มีความตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือสนับสนุนโครงการฯ รวมทั้งหมดจำนวน 200 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา