อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลขนตักวัสดุกากยางมะตอย จากหมวดการทางสทิงพระ ให้กับเทศบาลตำบลปากแตระ

    2023-02-01 08:22:15
    วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลขนตักวัสดุกากยางมะตอย จากหมวดการทางสทิงพระ ให้กับเทศบาลตำบลปากแตระ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ประสบปัญหาถนนทางเข้าเทศบาล มีสภาพเป็นหลุมบ่อลึก เนื่องจากมีรถบรรทุกขนวัสดุเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ หมู่ที่4 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อบจ.สงขลา จึงได้สนับสนุน รถตักหิน จำนวน 1 คันและรถบรรทุก 6 ล้อจำนวน 2 คัน เพื่อขนตักวัสดุกากยางมะตอย จากหมวดการทางสทิงพระ ให้กับเทศบาลตำบลปากแตระ อำเภอระโนด ในการถมถนนเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา