อบจ.สงขลา เร่งพัฒนา ปรับปรุงจัดทำแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อ.รัตภูมิ รวดเดียว 4 จุด หลังได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูมรสุม

    2023-02-02 14:39:24
    1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวงศ์วชิระ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อ.รัตภูมิ นายพิษณุ หลีหีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อ.รัตภูมิ นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายกิตติพงษ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายประภัสร์ นัคเร หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ ต.ท่าชะมวง และ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อสำรวจเตรียมจัดทำแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและซ่อมบำรุง หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงฤดูมรสุม โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมนำเสนอข้อมูล ที่ ม.9 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ บริเวณสะพานข้ามคลองพรุพ้อ เกิดน้ำกัดเซาะคอสะพาน ถนนเสียหายเป็นเหวลึก การจราจรเหลือเพียงช่องทางเดียว ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,600,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปัญหาเรื่องดินพังทลายบริเวณมัสยิดบ้านท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้เกิดปัญหาดินสไลด์ตัวทำให้เกิดการพังทลายส่งผลกระทบต่อกูโบของมัสยิดฯ โดยนายกไพเจน ได้สั่งการให้ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่างได้มาสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป ต่อด้วย ม.2 ถ.ท่ามะปราง-บ้านคู ต.เขาพระ-ต.ท่าชะมวง ไหล่ทางทรุดตัวเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การ์ดเรล (ราวเหล็กลูกฟูก) เสียหาย ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และพื้นที่ ม.4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ สำรวจ และเตรียมจัดทำแผนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามสายน้ำคลองภูมี ให้ประชาชนได้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก อบจ.สงขลา มีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึงและทัดเทียม ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา