การประชุมโครงการดนตรีในสวน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

    2023-02-06 08:51:51
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เป็นประธานในการประชุมโครงการดนตรีในสวน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีบุคลากรกองการศึกษา อบจ.สงขลา สถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายด้านดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณารูปแบบการจัดงาน การจัดการแสดงดนตรีของแต่ละหน่วยงาน ในกิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 17.30 - 19.30 น.โดยจะเริ่มการแสดงในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา