อบจ.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลระโนด จัดงาน โครงการตลาดน้ำคลองระโนด ประจำปี 2566

    2023-02-06 10:06:59
    วันที่3 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดน้ำคลองระโนด ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวระโนด และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด กล่าวรายงาน ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลระโนด กำหนดจัดโครงการตลาดน้ำคลองระโนด ในวันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตลาดน้ำคลองระโนด (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ณ ตลาดน้ำคลองระโนด (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา