สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมแซมไหล่ทาง ม.8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2023-02-08 09:18:35
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ ม.8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (บริเวณหน้าทางเข้า รพ.สต.ท่าข้าม) งานซ่อมแซมไหล่ทาง ซึ่งโดนน้ำกัดเซาะในช่วงมรสุมที่ผ่านมา เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางมารับบริการ ณ รพ.สต.ท่าข้าม #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา