สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายบ้านย่านยาว ต.ทุ่งลาน -บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

    2023-02-08 09:23:52
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายบ้านย่านยาว ต.ทุ่งลาน -บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลาเดินทาง และช่วยให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา