สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายวัดพะโคะ บ.ห้วยราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2023-02-09 09:58:19
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายวัดพะโคะ บ.ห้วยราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา