อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเข้าสู่บัญชีรายชื่อ (Tentative List) เพื่อนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

    2023-02-09 16:44:32
    วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าสู่บัญชีรายชื่อ (Tentative List) เพื่อนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเข้าสู่บัญชีรายชื่อ (Tentative List) เพื่อนำเสนอสงขลา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งนี้เพื่อการศึกษาสำรวจศักยภาพและคุณค่าเบื้องต้น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนำเสนอสงขลา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก “Tentative List” และบรรลุผลสำเร็จตามขั้นตอนของ (UNESCO) ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองผังเมือง อบจ.สงขลา