สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายบ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ - บ้านเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2023-02-10 09:12:50
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายบ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ - บ้านเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา