สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมแซมไหล่ทาง สายบ้านทุ่งฆ้อ ต.นาหม่อม -บ้านโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

    2023-02-10 09:15:27
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมแซมไหล่ทาง ที่ได้รับความเสียหายในช่วงฝนตกหนัก เป็นเหตุให้น้ำกัดเซาะไหล่ทางเสียหาย สายบ้านทุ่งฆ้อ ต.นาหม่อม -บ้านโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดเวลาในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา