สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมแซมถนนสาย บ้านทุ่งงาย - บ้านพรุเตาะใน ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2023-02-10 09:16:57
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมแซมถนนสาย บ้านทุ่งงาย - บ้านพรุเตาะใน ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรงบริเวณที่ชำรุด เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ และเตรียมแผนในการซ่อมบำรุงต่อไป ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา