รพ.สต.คลองหรัง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านต้นปริง หมู่ที่5 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา

    2023-02-10 09:18:55
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา08.30 น. รพ.สต.คลองหรัง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านต้นปริง หมู่ที่5 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมี นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธาน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โดยมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 361 ราย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา