การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

    2023-02-10 13:57:42
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสงบ มณีพรหม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อรายงานการติดตามเงินอุดหนุนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Azure ชั้น 2 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา