อบจ.สงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    2023-02-10 13:59:19
    วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบริษัทเอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ปรึกษา) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองผังเมือง อบจ.สงขลา