กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

    2023-02-10 16:13:26
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ สร้างความยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับชาวประมงในพื้นที่ ณ ชายหาดบ้านบ่อโซน หมู่ที่ 7 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา