โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปี 2566

    2023-02-10 16:15:43
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (Day 4) นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปี 2566 (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และศึกษาในแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย และนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ บูรณาการกับการเรียนวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข สนุกทุกการเรียนรู้ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา