อบจ.สงขลา สนับสนุนงานวิ่งรอบเขาเล่ อ.สะเดา หวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ช่วยยกระดับการพัฒนาสู่ “สงขลาเมืองกีฬา” และส่งเสริมการท่องเที่ยวสะเดา

    2023-02-13 08:45:14
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเดิน – วิ่ง (กิจกรรมแข่งขันเดิน – วิ่งรอบเขาเล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กล่าวต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬา นางสาวปรียาภรณ์ พงศ์สิริอาภา ประธานชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอสะเดา กล่าวรายงาน ณ พุทธอุทยานเขาเล่ อ.สะเดา จ.สงขลา อบจ.สงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา กิจกรรมเดิน – วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มุ่งเน้นให้ประชาชน มีความตื่นตัว ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเดา โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาในจังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sport City) การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง - มินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กม. - ฟันรัน ระยะทาง 5 กม. - นักเรียน ระยะทาง 2 กม. ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา