พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ศรีดอนคัน ณ วัดธรรมประดิษฐ์ (ดอนคันตก) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2023-02-13 08:49:28
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เป็นประธานในพิธีฉลองพระธาตุเจดีย์ศรีดอนคันวัดธรรมประดิษฐ์ พร้อมด้วย ชาวบ้านดอนคัน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในพิธีฯ ภายในงานนอกจากพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และครอบทองบนยอดพระธาตุศรีดอนคันแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ และการรับฟังธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนา โดยพระครูปริยัติกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าขวาง วัดธรรมประดิษฐ์ ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อมาประดิษฐาน บนยอดพระธาตุศรีดอนคัน ไว้เป็นที่เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดธรรมประดิษฐ์ (ดอนคันตก) หมู่ที่ 7 บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา