อบจ.สงขลา เตรียมจัดดนตรีในสวน (Music in The Park) Season 2

    2023-02-14 08:22:28
    อบจ.สงขลา เตรียมจัดดนตรีในสวน (Music in The Park) Season 2 เชิญภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อม หวังให้เยาวชน มีเวทีในการแสดงความสามารถ ไปสู่ความเป็นนักดนตรีอาชีพ และสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการดนตรีในส่วน ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านดนตรี ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา , มหาวิทยาลัยทักษิณ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ , โรงเรียนมหาวชิราวุธ , โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) , โรงเรียนแจ้งวิทยา , โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น โดยจะเริ่มการแสดงครั้งแรก วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ โปรแกรมในเดือนมีนาคม ตามตารางดังนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วันที่ 4 มีนาคม 2566 พบกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 11 มีนาคม 2566 พบกับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ วันที่ 18 มีนาคม 2566 พบกับ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2566 พบกับ โรเรียนแจ้งวิทยา ส่วนในช่วงเดือนเมษายน จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอีกครั้ง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี สร้างเครือข่ายทางด้านดนตรี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และส่งเสริมการแสดงดนตรีอาชีพ เพื่อเป็นการนันทนาการแก่เด็ก เยาชน และประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการในส่วนสาธารณะฯ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา