"รพ.สต.คลองหรัง ให้การต้อนรับ สสจ.สงขลา ในการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.สงขลา"

    2023-02-15 11:13:26
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คลองหรัง ให้การต้อนรับ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรังที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.สงขลา เพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุข ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมี นายโกมล แดงดี สาธารณสุข อำเภอนาหม่อม แพทย์หญิงวาสนา อชิรเสนา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา