งานแถลงข่าว ครั้งที่ 2 กิจกรรม “ท่าข้ามเทรล"ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

    2023-02-15 15:50:29
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ครั้งที่ 2 กิจกรรม "ท่าข้ามเทรล" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมพูดคุยในประเด็นของวัตถุประสงค์และความพร้อมในการจัดการแข่งขัน วิ่งเทรลข้ามทุ่ง “ท่าข้ามเทรล" เป็นกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลแนวผจญภัยในทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งผ่านบรรยากาศทุ่งนา ภูเขา และเส้นทางชุมชน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความท้าทาย ไม่ยากจนเกินไป นักวิ่งทุกคนจะได้รับการดูแลในด้านอาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ ผลไม้ การดูแลความปลอดภัย พร้อมกับระบบจับเวลาการแข่งขันและอื่นๆภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดงานวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ 1.เพื่อน้อง เพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2.เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกาย 4.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของพื้นที่ตำบลท่าข้าม และแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงในจังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในตำบลท่าข้าม และในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก ณ ห้องประชุมบ้านท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา