รพ.สต.บ้านป่าขาด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน ระดับจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566

    2023-02-16 10:42:36
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าขาด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน ระดับจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.สงขลา อีก 7 แห่ง ในอำเภอสิงหนคร ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ.สต.ที่โอนย้าย เพื่อให้กำลังใจ และสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา