รพ.สต.บ้านกลาง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน ระดับจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566

    2023-02-17 10:36:51
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา และประชาชนอำเภอควนเนียง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน มุณีแนม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา