สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ งานซ่อมแซมไหล่ทาง สายบ้านทุ่งฆ้อ ต.นาหม่อม -บ้านโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

    2023-02-17 14:01:47
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ งานซ่อมแซมไหล่ทาง ที่ได้รับความเสียหายจากช่วงฝนตกหนัก เป็นเหตุให้น้ำกัดเซาะไหล่ทางเสียหาย สายบ้านทุ่งฆ้อ ต.นาหม่อม -บ้านโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาการเดินทางได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา