การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566

    2023-02-20 15:57:56
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา